Acugraph: meten is weten!

Acugraph: meten is weten!

Met het Acugraph meetsysteem heb ik de beschikking over een geavanceerd meetsysteem.  Dit brengt uw energiebalans in kaart. Zo  kan de reden van uw klacht gezien worden. Daarnaast kan het effect van een behandeling gezien worden. Vaak verandert de energie balans al voordat u gaat merken dat u klacht verandert. Zo kunnen we samen zien dat we op de goede weg zitten.

Een uitgebreid rapport met alle bevindingen ontvangt u na het onderzoek. U kunt dit thuis rustig nalezen. Dit geeft mij ook weer informatie op welke wijze in te steken.

Orgaanklok

Energiebalans