Acupunctuur en spiritualiteit

Acupunctuur en spiritualiteit

Acupunctuur is een zeer oude geneeswijze. Ruim 2000 voor Christus werd er al acupunctuur toegepast. Wellicht is het nog veel ouder.

In deze tijden leefden de mensen, noodgedwongen, veel dichter bij de natuur en bij hun oorspronkelijke gevoel. Hierdoor waren zij veel sensitiever. Ook ontvankelijker voor natuurkrachten en spirits. Deze waren een natuurlijk onderdeel van hun bestaan.

Door alle modernisering is de huidige, moderne mens hier behoorlijk van vervreemd. Hij staat hier zover van af dat het bestaan hiervan al snel ontkend wordt. Het wordt afgedaan als toeval, of samenloop van omstandigheden.

Toch komt er de laatste jaren een kentering. Mensen staan meer open voor spiritualiteit. Er komt een bewustzijnsverruiming op gang. Dit kan voor gevoelige mensen vreemd zijn Vaak voelt men kan zich onbegrepen geeft dit fysieke klachten.

Acupunctuur heeft de mogelijkheden om op dit gebied te helpen. Hiervoor maak ik gebruik van specifieke technieken die werken met het energiesysteem in en om het lichaam. Meer info hierover klik hier