Familieopstellingen

Familieopstellingen

We zijn allemaal onderdeel van bepaalde systemen. Lid van de sportvereniging, vriendenclub, een sociale media community bijvoorbeeld. In elk van deze systemen hebben we een bepaalde plek, bv rechtsachter in het hockeyteam, organisator van vriendenbijeenkomsten of fervent poster op facebook.

Een systeem wat minder vrijblijvend is en waar iedereen deel van uitmaakt is het familie systeem. We zijn allemaal kinderen met een vader en een moeder, we zijn allemaal in een systemisch veld opgegroeid, de ene in een warm bad, de ander alleen, uitgestoten.
De invloeden van ons familiesysteem op ons leven zijn vaak ingrijpender dan we ons bewust zijn en kunnen knelpunten veroorzaken in ons functioneren, relaties, ons levensgeluk.

Met familieopstellingen kan hier inzicht en bewustwording in verkregen worden op een bijzondere manier.

Hoe ziet dat er dan uit?
Met een groep mensen komen we bij elkaar, een van de aanwezigen brengt heel summier zijn vraag in, bv ik heb moeite met mijn relatie, ik heb een probleem met mijn moeder/vader of ik heb een klacht waar ik niet mee verder kom.
Vervolgens stelt bijvoorbeeld de vraagsteller zijn gezin van herkomst op inclusief zichzelf, met behulp van de aanwezigen. Deze nemen dan vanuit de plek waar ze staan bepaalde zaken waar en er ontvouwt zich een beeld waar bepaalde spanningen in het systeem naar boven komen en inzichtelijk worden.