Heilige geometrie

Heilige geometrie

De heilige geometrie is de basisstructuur van ons bestaan. Alles in de natuur is gebaseerd op een onderliggende geometrie. Denk maar aan de 5 bladige bloemstructuur , de pentagram of kijk maar naar de bolvorm van de maan of zon.

de Griekse filosoof Plato (ongeveer 427-347 voor Christus) heeft dit voor het eerst beschreven. Volgens hem bestaat de schepping uit vijf unieke figuren die de basis vormen van de geometrie, de platonische vormen.

De vijf platonische vormen – de tetraëder, de hexaëder (kubus), de octaëder, de dodecaëder en de icosaëder bezitten vlakken, ribben en hoeken met allemaal dezelfde afmetingen. En als een platonisch lichaam (regelmatig veelvlak) in een bol wordt geplaatst, zullen alle hoeken het oppervlak van de bol raken.

In de workshop maken we samen een aantal van deze figuren van koperdraad. Zo krijg je meer feeling hiermee en kun je deze in 3D zien en beleven.